teater.
musikal.
barn.

Musikfröet sattes tidigt med barndomens första dragspel. Med pianot kom sen jazzen med sina rötter i rytm och improvisation. Textmakeriet såddes parallellt. Ur denna trädgård växte sång och musik för scenen.  

Odlingskamrater har varit  åtskilliga artister ( se nedan) och medskapare som Kent Ekberg, Björn Isfält, Helen Sjöholm, Cecilia Örhwall, Bengt Ernryd, Judith Hollander. Några av blommorna blev Enskedespelen och annan folkteater, musikal-produktion, barnproduktion för radio och TV. Varsågod och plocka!

                                    Vinjett: Katarina Ribrant

All text och det mesta av musiken ovan är min egen, utom  (37) (39 ) (42) (44)   som är skrivna av Björn Isfält och  (45 -  53) respektive (64 - 72)   som  Bengt Ernryd komponerat, och (73) som Stefan Nilsson tonsatt. Artisterna är många, vid sidan av härliga körer och orkestrar hörs  solister som Gunnar Ribrant (1) Gun-Marie Engström (2,3,5,)  Christer Cervin (2) (Kent Ekberg (5)  Anna Steneby, Kjell Olsson ( 8)  Sten-Äke Pettersson (9)  Ann Kjellman (13)  Eva Rapp (14) Helen Sjöholm ( 15, 17, 20, 37, 38, 40 )  Lennart R Svensson (15 ) Margareta Åbrink ( 19 ) Marie Ödlund -Newberry  (21 ) Ove Johansson (22)  Martin Skånberg (26, 28) Per Sjögren ( 26 ) Cecilia Öhrwall ( 27, 28 ) Bengt Håkansson (31) Mia Hansson (34) Katarina Olsson (34) David Austrin (35)  Maria Halla ( 36) , Ingvar Eriksson (37)  Ann-Sofie Nilsson (42), Mats Jäderlund (41), Niklas Gabrielsson ( 40,43 ) Hanna Kulle ( 46), (47), (48), (50), (53) Kajsa Reingardt ( (49), (52) Maritza Horn (54) Tommy Nilsson (58) Janne Forsell / Kjell Alinge( (60) Kim Anderzon / Lottie Ejebrant ( 61, 63) , Jacob Ericksson / Elisabet Carlsson / Vanna Rosenberg ( 64 - 72 )