dagsverserHar man som jag jobbat på tidningen Arbetaren, med dagsversmästare som Stig Dagerman och Tage Danielsson i arkiven,  tar man intryck. För mig ledde det till mångårigt rimmande i Dagens Nyheter 1989-2005 +  åtskilliga rader i organisationspressen både tidigare och senare. Här ett urval som förhoppningsvis håller än.

                                                               Vinjetter: Lehån

om pengar.

om monarkin.

OM ArBETE.

OM SPRÅKET.


om krig och fred.


om hur vi har det.

OM JULEN.